britdyrnes.com | Om
Om

Kort om Brit Dyrnes

Brit Dyrnes født 1955, bor og arbeider i Trondheim. Utdannet i faggruppe keramiske disipliner fra Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 1974-79.

Hun har abeidet aktivt som keramiker med hovedvekt på keramisk skulptur i over 40 år. Fra 1985 utført 40 offentlige utsmykninger.

Brit Dyrnes mottok i 2019 Norske Kunsthåndverkeres Ærespris
2007 Statens Garanti-inntekter for kunstnere
2015 Trondheim Kommunes kulturlegat, Æreslegat

Utført nærmere 40 offentlige utsmykninger – 12 konsulentoppdrag for Fylker og Kommuner
2015-2019 Regionleder for Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, NKM
7 år i styret for Trøndelag Senter for Samtidskunst , TSSK

Etablerte samvirket Atelier Ilsvika i Trondheim
Initiativtager til Trondheim Open – arbeidsgruppe fra 2009-2017

2019 flyttet til Møre og Romsdal , etablert eget foretak Kvenna Kunstverksted, eget atelier

2019 utstilling Kunsthall Trondheim, mind moves with matter, body blends into space, med prosjektet «Tilstand»

Innkjøpt bl a til Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Det Visuelle Miljø

Brit Dyrnes sitt kunstneriske virke gjennom en årrekke har vært: Tegl som skulpturelt materiale – det offentlige rom som arena.

Nettopp betydningen av visuelt estetiske kvaliteter i det offentlige miljø som har vært så sterkt fremme i samfunsdebatten på 90-tallet, har vært sentralt i Dyrnes kunstneriske intensjoner. De mange prosjektene hun har gjennomført de siste årene viser både våken stillingtagen og sterkt samfunnsengasjement i denne tematikken.

Det er lang konsekvens i Brit Dyrnes` kunstneriske program. Allerede under Midt-Nordiske Kuntdager i Trondheim i 1987 vakte hun stor oppsikt med sin mosaikklignende flateskulptur «Bakkekontakt» i keramisk bearbeidet tegl.

Senere har hun utforsket og eksperimentert med teglstenens visuelle og estetiske muligheter som skulpturelt materiale: ut fra de koloristiske og billeddannende muligheter som ligger i glassering og sammensetting av steinene i store mosaikklignende flater, har hun bygd på både monumentalarbeider og mindre former.

Mye av det Brit Dyrnes har skapt er stedsspesifikk kunst hvor skulpturformen er blitt til i tverrfaglige arbeidsprosesser mellom kunstner, landskapsarkitekt/arkitekt og murer.

Som kunsthåndverker er hun forankret i det bruksrealterte kunstbegrepet, men gir dette en videre fortolkning med skulpturelle former som iviterer til aktiv deltagelse og bruk.

Selv om mange av hennes arbeider har et klart definert bruksaspekt er dette likevel ikke entydig i hennes kunst. Også større, objektpregede installasjoner som fremstår som rene former i landskapsrommet er en del av hennes kunstuttrykk.

«Tegl i rom» bekrefter at Brit Dyrnes`styrke som kunstner ligger i det store format. Kombinasjonen av en slående billedskapende evne i større flater og et sikkert grep om egne virkemidler gir hennes arbeider et svært overbevisende uttrykk.

Berit Gj. Schanke
Daglig leder
Trøndelag Senter for Samtidskunst

Mer

Brit Dyrnes mottok i 2006 statens garantiinntekter for kunstnere. Hun ble innkjøpt av fondet for Norsk Samtidskunsthåndtverk i 2008 og 2009, til Nasjonal Museet for Billedkunst, Arkitektur og Design samt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Last ned hele CV-en her.

About

Brit Dyrnes, born in Trondheim, Norway, 1955.Educated from the Academy of Art in Trondheim, Norway and Staatliche Academie der Bildenden Kunste Stuttgart, Germany. Dyrnes has worked as an artist since 1979. From 1985 she has completed 25 decorative commisions to puclic buildings for the government.
The significance of visual aestethic qualities in the public domain, which has been so prominent in the social debate of the nineties in Norway, has been a central theme in Dyrnes´ artistic intensions. The numerous projects in which she has been involved in recent years express both her conscious positioning and strong social engament in this theme.
Brit Dyrnes also participated in the design and the artistic idea of Lærdals-tunell in Norway in cooperation with SINTEF and Statens Vegvesen, Sogn og Fjordane. And the Quinling Zhongnan tunnel in China.