britdyrnes.com | ArtHotelNorway

ArtHotelNorway


  • 26 jun


  • birgit

Om ArtHotelNorway

ArtHotelNorway representerer noe nytt. Det finnes noen hotell som kaller seg arthotell rundt i verden. Mange av dem har unik kunst på veggene. Noen av dem har flotte skulpturer i resepsjon og lobby. ArtHotelNorway er noe mer.

ArtHotel Norway er et modulbasert system, hvor hver enhet er et selvstendig kunstverk som kunstneren står fritt til å utforme. Det gir et kunstverk til å bo i. Et rom for en unik kunstopplevelse.

ArtHotels fleksibilitet gjør at det kan tilpasses urbane såvel som rurale omgivelser. Et lite tomteareal i et byrom, såvel som store areal med naturen tett på. ArtHotel Norway er et hotell som er et kunstverk.

Og et kunstverk som er et hotell.

Vi har i dag intensjonsavtale med Pilegrimsleden og Bygda 2.0, Stokkøya. Vi ønsker å samarbeide med aktører som ser verdien i å gjøre overnatting til en større opplevelse og del av sitt eget spesielle konsept.

Jeg er en av eierne og er daglig leder for ArtHotelNorway, se mere info: arthotelnorway.com.