britdyrnes.com | Kvenna Kunstverksted

Kvenna Kunstverksted


  • 30 jan


  • Synlig

Hovedformålet med Kvenna Kunstverksted er å styrke bransjeutviklingen i regionen ved å bygge et kompetansesenter innenfor det visuelle fagfelt med spisskompetanse på samtids-kunsthåndverket. Stedet vil utforske og bygge opp nye strukturer innenfor fagfeltet og understreke fagfeltet som en viktig del av nærings-utviklingen i regionen. I tillegg vil Kvenna Kunstverksted jobbe med formidling av kunst og kultur, og drive med utadrettet virksomhet – gi publikum i regionen opplevelser.

Kvenna Kunstverksted ligger i Surnadal kommune på Nord-Møre. Lokalet har et areal på 150m2 med et hovedrom på ca 80m2 og fire mindre rom på ca 18m2 hver samt en underetasje på ca 30m2 (her er planen å etablere  “Hvelvet visningsrom”).

Et produksjonsverksted og visningslokale på 150m2 gir mange muligheter for samarbeid og utadrettet virksomhet innenfor kulturnæring. Stedet vil tilby og tilføre regionen uante muligheter av kunst og kultur som vil være av betydning for brukere, besøkende og publikum. Kunnskapsoverføring av kunstneriske disipliner til publikum blir et viktig felt for Kvenna Kunstnerverksted; kunsten skal ut til publikum!

Like ved ligger Stangvik, hvor Stangvikfestivalen arrangeres hvert andre år. Kvenna Kunstverksted er en stor del av dette eventet. Stangvikfestivalen er en kammermusikk-festival som også inviterer en visuell kunstner til arrangementet.