britdyrnes.com | Kulturfusjon – Atelier Ilsvika

Kulturfusjon – Atelier Ilsvika


  • 17 jun


  • birgit

Atelier Ilsvika har arrangert Kulturfusjon en rekke ganger. Jeg har vært medansvarlig som arrangør og kunstner.