britdyrnes.com | Jugendstilsenteret & KUBE

Jugendstilsenteret & KUBE


  • 24 nov


  • birgit

Jugendstilsenteret og KUBE – Ålesund. 18. nov. 2022 – 9. apr. 2023
Kuratorer: Benedikte Holen og Solfrid Otterholm
Produsent: Jacqueline Meng

Serien Tilstand (2016–) er sentralt plassert i utstillingen. Den markerer et omdreiningspunkt i Dyrnes’ praksis, hvor hun har gått til utgangspunktet for sin egen skapelsesprosess og leiren som materiale. Serien omfavner et stort og økende antall verk, og har siden tilblivelsen vært i stadig utvikling. Jugendstilsenteret og KUBE har seks verk fra Tilstand i samlingen, og i utstillingen vil disse være del av en større presentasjon av serien. Verket Svev(2018) er nært beslektet og skal illudere vektløsheten i et tankesprang.

Det nyproduserte verket, Lyden av leire (2022), gir navn til utstillingen. Det bærer med seg Dyrnes’ vilje til tverrfaglig eksperimentering gjennom leire i brent og flytende form, lyd og bevegelser. Med et podium som ramme, skaper hun et sanselig landskap som tar utgangspunkt i leira, gjennom samarbeid med musiker Lena Nymark og danser Rannei Grenne. Åpningsdagen inneholder en performance, og restene etter denne står gjennom utstillingsperioden.

Arv er et nøkkelord i forbindelse med utstillingen. Dette kommer klart frem i verket Hva bærer jeg med meg (2021). Den intuitive tittelen peker til et fysisk og psykisk dypdykk i eget virke. Dette er også rammen for de to kontekstualiserende rommene i utstillingen, «arv» og «biblioteket», som setter Dyrnes’ kunstnerskap, fra utdannelsen i Trondheim og frem til i dag, i perspektiv.