britdyrnes.com | Utstilling Kunsthall Trondheim

Utstilling Kunsthall Trondheim


  • 21 aug


  • Synlig

Brit Dyrnes´keramiske arbeider/leireformer er abstrakte, men har den taktile tilstedeværelsen som finnes i håndlagde objekter, og dermed tydelige konnotasjoner til kroppen. leireobjektenye gir også vage assosiasjoner til kroppen – sår åpnes opp og viser det indre. Rå leire møter glaserte overflater, voldsomhet møter varsomhet. Det er intet skille her mellom kropp og sinn – hjerneliknende former og andre former som kan minne om kroppsdeler, ligger strødd i noe som kan virke som et midlertidig mønster; en sinnstilstand som er i ferd med å omformes til nye konstellasjoner. Det disse objektene uttrykker mer enn noe annet er energien og styrken i det skjøre mennesket.

Ut fra en hovedinteresse i begrepet ’tilstand’, skaper Brit Dyrnes en overflod av eksplosive, merkelige keramiske objekter. Fasci­nert av mediets muligheter og begrensninger, berører hennes research eksistensielle spørsmål i relasjon til sårbarhet, mangel på kontroll og styrke. Installasjonen som presenteres i utstillingen består av omtrentlig femti keramiske objekter, i forskjellige type leire, glasurer, oksyder. Mens enkelte er brent – i forskjellige tempera­turer (fra 900 grader til 1300 grader), der enkelte er brent i flere omganger – er andre er rå, ubehandlede. Fokus på materialbasert eksperimentering i form står sentralt i Dyrnes’ praksis, og siden 2016 har Dyrnes brukt leiren til å undersøke spørsmål knyttet til tilstand. I tillegg til interessen for forskjellige aspekter ved leiren; dets historiske aspekt og opphavssted, handler Dyrnes’ fascina­sjon for begrepet ’tilstand’ om spørsmål knyttet til forandring, og bevegelsen som muliggjør overgangen mellom ulike tilstander. Ved at Dyrnes har bearbeidet de keramiske objektene på ulikt vis, synliggjør de sammen en slik bevegelse. De keramiske objektene er også en utforskning av mediets begrensninger. I sin grenseløse bearbeidelse av leira, har Dyrnes fått dem til å slå sprekker, krake­lere – kollapse og gå i oppløsning. Som et resultat av bevegelsen mellom tilstander, blir sårbarhet som et visuelt element stående igjen.

Helena Holmberg, kurator i utstillingen «mind moves with matter, body blends into space» ved Kunsthall Trondheim, 2019 – sagt om verket «Tilstand» av Brit Dyrnes

Det krever konsentrasjon og erfaring å forme et materiale med bare hendene som verktøy, til en oppdager en tilstand som vekker nysgjerrighet. Leire har vært knadd og dradd i tusenvis av år, men fortsatt greier kunstnere som Brit Dyrnes å gjøre materialet aktuelt. Skulpturen viser både kontrollert håndverk, tilfeldigheter, bevegelse og bearbeidelse. Dyrnes har stoppet arbeidet på et tidspunkt som jeg synes er modig og spennende. Vi får kjenne materialet på flere måter ved at den ubehandlede rå innsiden avsløres, og viser det som holder sammen den delikate bearbeidede utsiden.

Sagt om Brit´s verk «Tilstand» fra 42 Trøndelagsutstillingen